จำนอง - ขายฝากที่ดิน5 ข้อที่คุณต้องรู้ จำนอง-ขายฝาก กับ "ชูเกียรติ"

ไม่มีนโยบาย ยึดครองทรัพย์สิน

ดอกเบี้ยถูกกฎหมาย 15% ต่อปี

อนุมัติภายใน 1 วัน

จ่ายหมดรับโฉนดคืนภายใน 1 วัน
เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนองหรือขายฝากมีดังนี้

โฉนด หรือ นส 3 หรือ นส 3 ก ตัวจริง

ราคาประเมินจากกรมที่ดิน

บัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน