บริษัทชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางบริษัทดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการให้บริการด้านปล่อยสินเชื่อ
หรือเงินกู้ในระบบรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ในรูปแบบเดียวกับธนาคารแต่มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วกว่า โดยใช้ระยะดำเนินการภายใน 1 วันสามารถรอรับเงินทันที

การให้บริการสินเชื่อรถยนต์นั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ เนื่องจากบริษัทชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2539 โดยเลขทะเบียนนิติบุคคล คือ 0945539000163 และใช้ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
จึงเป็นหลักประกันถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ในขอบเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา สตูล และพัทลุง โดยสามารถเข้ามาใช้บริการโดยตรงที่บริษัทชูเกียรติมอเตอร์ (1996) จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานเดียวกับมาสด้าชูเกียรติยนต์หาดใหญ่ และเรายังมีพนักงานสินเชื่อคอยบริการให้คำปรึกษา ตีราคา และรวบรวมเอกสารถึงที่ เพื่อความสะดวกสบาย